Tổng Hợp Dendrobium (Lan Hoàng thảo) có ở Việt Nam (phần 9)

Dendrobium aloifolium

Dendrobium exile

 • Mọc thành bụi cao đến 50 cm. Thân giả hình thoi, có 4 cạnh tròn, phần trên có ít nhánh nhỏ.
 • Lá hình trụ nhọn
 • Hoa: trắng mọc ở nách lá, dài 2 cm.
 • Phân bố tự nhiên: Lâm Đồng, Đồng Nai
Dendrobium exile
Dendrobium exile

Dendrobium hendersonii

 • Bụi, thân cao đến 40 cm. Có cọng dài 1 cm, phù thành giả hành 2 lóng có 4 cạnh tròn.
 • Lá có phiến tròn dài
 • Hoa: khá to; dài 1,5 cm.
 • Phân bố tự nhiên: Đà Lạt.
Dendrobium hendersonii
Dendrobium hendersonii

Dendrobium lomatochilum

 • Phong lan thành bụi, thân mảnh ca 10-60 cm. Đáy phù thành giả hành 2 lóng ở đáy.
 • Lá có phiến như kim, to 1 mm, dài 2-3 cm
 • Hoa: cô độc, thơm, màu trắng hay vàng vàng có sọc tím.
 • Phân bố tự nhiên: Nha Trang, Đà Lạt, Bảo Lộc.
Dendrobium lomatochilum
Dendrobium lomatochilum

Dendrobium podagraria

 • Phong lan thành bụi, thân cao 0,9 m. đáy phù thành giả hành dài 3 cm, 1-2 lóng.
 • Lá có phiến hẹp
 • Hoa: nhỏ, trắng với môi có sọc hường.
 • Phân bố tự  nhiên: Thanh Hóa qua Bình Trị Thiên, Gia Lai Kon Tum đến Lâm Đồng.
Dendrobium podagraria
Dendrobium podagraria

Dendrobium pseudotenellum

 • Phong lan thành bụi nhỏ, căn hành to 1 mm. Giả hành tròn, không cọng.
 • Lá có phiến hình kim,màu lục tái.
 • Hoa: rộng, trắng, môi có sọc dọc.
 • Phân bố tự nhiên: Nha trang, kontum, Đà Lạt.
Dendrobium pseudotenellum
Dendrobium pseudotenellum

Dendrobium truncatum

 • Phong lan thành bụi, giả hành hình thoi. Thân mảnh, màu vàng, láng, thường cho ra bụi khác ở trên thân.
 • Lá hẹp
 • Hoa: trắng, thơm
 • Phân bố tự nhiên: Gia Lai, Kon Tum
Dendrobium truncatum
Dendrobium truncatum

Dendrobium dentatum

 • Phong lan thành bụi khá to, thân cao 40 cm. Lóng đáy phù hình thoi có cọng.
 • Lá có phiến hình trụ, dài 3-4 cm.
 • Hoa: mọc ở phần chót thân. Dài 12mm. Cánh hoa thon. Môi thùy có cạnh và thùy chót bán nguyệt.
 • Phân bố tự nhiên: rừng vùng núi cao, Lâm Đồng.
Dendrobium dentatum
Dendrobium dentatum

Dendrobium acinaciforme

 • Phong lan thành bụi cao 20-40 cm.
 • Lá song đính gần như hình trụ, nhọn dài 3 cm.
 • Hoa: nhỏ, trắng, môi vàng vàng ở tâm, rộng 6 mm.
 • Phân bố tự nhiên: Hà Nam Ninh, Bà Nà, Đak Lak, Kon tum, Định Quán, Phú Quốc.
 • Dendrobium acinaciforme
  Dendrobium acinaciforme

Dendrobium aloifolium

 • Phong lan thân cao đến 40 cm.
 • Lá trong một phẵng, dẹp, hình dao găm, dài 2,5 cm.
 • Hoa: trắng nhỏ, cao 4-5 mm.
 • Phân bố tự nhiên: rừng thường xanh, bình nguyên đến cao nguyên: Đà Lạt, Bảo Lộc, Định Quán, Nam Cát Tiên, Tây Ninh.
Dendrobium aloifolium
Dendrobium aloifolium