Tổng Hợp Dendrobium Có ở Việt Nam (phần 3)

Dendrobium chiorostylum

Dendrobium chiorostylum (ngọc vạn vòi-lục)

Phong lan thân có đấy bẹp, to từ từ ở ngọn, dài 20-30 cm, to 10-15 mm.

Lá có phiến to 14 x 1 cm.

Phát hoa to; cọng và noãn sào dài 3,5 cm. Hoa có chót tía, đáy lục.

Phân bố tự nhiên ở Sapa

Dendrobium chiorostylum
Dendrobium chiorostylum

Dendrobium chrysanthum (ngọc vạn vàng)

Phong lan có thân đứng rồi thòng, dài đến 2 m. lóng dài 3 cm.

Lá có phiến thon nhọn, dài 10 – 15 cm.

Hoa: hoa ở nách lá khi lá vẫn còn. Cọng hoa và noãn sào dài 5cm. Phiến hoa vàng dài 2,5 cm. Có 2 bớt đậm ở môi.

Phân bố tự nhiên: Tam Đảo, Hà Đông, Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên.

 

Dendrobium crepidatum (ngọc vạn sáp)

Phong lan có thân dài 20-30 cm, lóng có bẹ ngắn, dài khoảng 10 cm, rộng 4-5 mm

Hoa: phát hoa có 1-3 hoa. Có màu sáp, trắng hoặc hường, môi hoa màu vàng. Lúc trổ bông cây không có lá.

Phân bố tự nhiên: đà lạt, nam cát tiên.

Dendrobium crepidatum var. assamica
Dendrobium crepidatum var. assamica

Dendrobium llituiflorum (ngọc vạn kèn)

Phong lan có thân thòng, hình trụ suông, gần như không phù ở mắt cây.

Hoa: phát hoa ngắn, từ nách lá đã rụng, hoa to màu tía hoặc tía đậm có bìa trắng.

Phân bố tự nhiên: Lào Cai đến Kontum.

Dendrobium llituiflorum
Dendrobium llituiflorum

Dendrobium crystallinum (Ngọc vạn pha lê)

Phong lan mọc thành bụi, lúc khô thân có màu vàng tươi. Dài 30-40 cm.

Lá có phiến cứng, dài 7-12 cm; rộng 1-1,5 cm.

Hoa: mọc thành từng cặp trên 1 ụ. Màu trắng có chót tía.

Phân bố tự nhiên: Quảng Trị, Gia Lai, kon tum, bảo lộc, đà lạt.

Dendrobium crystallinum
Dendrobium crystallinum

Dendrobium daoense (ngọc vạn tam đảo)

Phong lan thân hình trụ dài 30-50 cm, lóng dài 3-6 cm, dầy 3-5 mm.

Lá gần như song đinh. Có phiến thon nhọn.

Hoa: ra ở nách lá đã rụng. hoa màu vàng.

Phân bố tự nhiên: tam đảo

Dendrobium daoense (ngọc vạn tam đảo)
Dendrobium daoense (ngọc vạn tam đảo)

Dendrobium devonianum

Phong lan thân thòng, mảnh, dài đến 1 m.

Lá ít, phiến thon hẹp, rụng trước khi ra hoa.

Hoa: thành từng cặp ở mắt. Rộng 5 cm. Cánh hoa tráng ngà với chót màu hường hay đỏ.

Phân bố tự nhiên: sapa, tam đảo, kon tum, đà lạt.

Dendrobium devonianum
Dendrobium devonianum

Dendrobium dixanthum (lưỡng hoàng)

Phong lan thành bụi cáo 40 cm; thân mảnh, có lóng to vào 5-7 mm, có ít cạnh.

Lá có phiến thon ngang.

Hoa: chùm có từ 1-5 hoa. ở nách lá rụng.  màu vàng lợt, sọc giữa màu tía.

Phân bố tự nhiên: lào

Dendrobium dixanthum (lưỡng hoàng)
Dendrobium dixanthum (lưỡng hoàng)

Dendrobium fimbriatum (kim điệp, long nhãn)

Phong lan có hình trụ hay dùi, cao đến 1 m. lúc khô vàng tươi.

Lá có phiến mỏng, thon dài 10-13 cm.

Hoa: chùm thưa, thòng; hoa to màu vàng nghệ, môi có bớt đỏ đậm.

Phân bố tự nhiên: Bắc Thái, đà lạt, cà mau.

Dendrobium fimbriatum (kim điệp, long nhãn)
Dendrobium fimbriatum (kim điệp, long nhãn)